Er is op onze school een oudervereniging (OV) waarvan iedere ouder, met een kind op onze school, automatisch lid is. Binnen de oudervereniging zijn er diverse commissies actief bestaande uit enthousiaste vrijwillige ouders. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van hulpouders over de leerjaren heen. Deze ouders worden door het dagelijks bestuur (DB), bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris, aangestuurd.
Het dagelijks bestuur van de oudervereniging bestaat uit de volgende personen:
Pascal van Kaathoven – Voorzitter
Kim van der Kolk – Penningmeester
Mayke Korebrits – Secretaris

De oudervereniging heeft de volgende doelstellingen:
– het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. Deze doelstelling is gebaseerd op de overtuiging dat zowel school als ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van de kinderen. Door bundeling van de krachten van alle geledingen die bij opvoeden betrokken zijn, zal de opvoeding meer succes hebben;
– opkomen voor het belang van ouders en de kinderen;
– zorgen voor een grotere betrokkenheid van de ouders met de school;
– de bloei van de school bevorderen.

De oudervereniging organiseert samen met enkele teamleden de feesten (inclusief de versiering) als Sinterklaas, kerst en carnaval. De oudervereniging is een onmisbaar orgaan binnen de school waar gezelligheid en de handen uit de mouwen steken samen komen.

Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u contact opnemen met de oudervereniging via: oudervereniging@obsdepionier.nl.
Als oudervereniging zijn wij blij met elke vorm van hulp.

De structuur van de oudervereniging: