De contactgesprekken die we met onze ouders (en in de midden- en bovenbouw ook met de leerlingen) voeren plannen we via de oudergesprekplanner.

U vindt deze op de site www.oudergesprekplanner.nl/obs-de-pionier

U moet zich de eerste keer registreren en daarna krijgt u een mail als er een nieuwe ronde gesprekken klaar staan. U kunt dan zelf een tijd plannen voor het gesprek met de leerkracht. Als u geen mail ontvangen heeft, kan het zijn dat deze in uw spam terecht is gekomen.