Wij bieden in samenwerking met Stichting Kinderopvang Oosterhout een continu dagprogramma aan onze leerlingen. In ons schoolgebouw is een locatie van SKO “t Vlinderbos” gehuisvest. Ouders die dit voor hun kinderen willen regelen nemen zelf contact op met ‘t Vlinderbos.

Delta-onderwijs heeft een overeenkomst afgesloten met de Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) om voor de basisscholen de buitenschoolse en vakantieopvang aan te bieden. Het aanbod betreft naschoolse opvang buiten de basisschool, opvang binnen een zestal van onze basisscholen en gastouderopvang. Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met SKO. Met deze organisatie sluit u ook een overeenkomst af waarin de afspraken met betrekking tot de opvang van uw kind worden vastgelegd. De kosten van de opvang zijn inkomensafhankelijk. SKO kan u hierover nader informeren. U kunt informatie opvragen en/of inschrijven voor de buitenschoolse opvang:

– per telefoon: 0162-450322
– per email: info@kinderopvangoosterhout.nl
– via de website: www.kinderopvangoosterhout.nl
– per post: SKO, Postbus 4008; 4900 CA Oosterhout.

SKO zal trachten zo spoedig mogelijk alle aanvragen te behandelen en kinderen te plaatsen. Het kan echter voorkomen dat, ondanks de inspanningen van SKO en Delta-onderwijs, alle plaatsen bezet zijn. Uw zoon/dochter wordt dan op een wachtlijst geplaatst.