We vinden een goed contact met ouders erg belangrijk. Samen met ouders helpen we de kinderen verder in hun ontwikkeling.

Onderwijs en opvoeding hebben vele raakvlakken en we zijn van mening dat het voor de ontwikkeling van een kind het beste is als ouders en school op één lijn zitten en goed samenwerken.

De Pionier heeft formelen contactmomenten met ouders maar ook vele informele.

Ouders zijn volop in de gelegenheid om te participeren, hiervoor zijn diverse werkgroepen maar dat kan ook bestaan uit het meehelpen bij een knutselactiviteit of het begeleiden van een excursie.

We organiseren jaarlijks een quizavond voor leerkrachten en hulpouders, met als doel in een gezellige en ongedwongen setting elkaar beter en op een andere manier te leren kennen.