We geven onze leerlingen verkeerseducatie aan de hand van de methode “Wijzer door het verkeer”. We vinden het belangrijk dat de leerlingen de verkeersregels leren, zich verantwoord gedragen in het verkeer, en zich bewust zijn van hun kwetsbaarheid.

Naast onze verkeerslessen nemen geven we iedere twee jaar ANWB- streetwise lessen.

Ieder najaar houden we een fietscontrole. Hierbij worden de fietsen gecontroleerd op oa remmen, verlichting, reflectoren etc.

Onze groepen 7 nemen deel aan het theoretisch- en praktisch verkeersexamen.

We doen mee aan het project “Groene voetstappen” om te stimuleren dat onze leerlingen zoveel mogelijk te voet naar schoolkomen.

Onze groepen 7 & 8 gaan indien mogelijk per fiets op excursie.

Sinds 2012 hebben wij het BVL-label. Dit Brabants Verkeersveiligheids Label toont aan dat de school zich in ruime mate inspant om de leerlingen zo goed mogelijk verkeerseducatie te geven en hierbij ook de ouders betrekt. Tevens is er aandacht voor de directe schoolomgeving en de route van school naar huis en vice versa.

De school spant zich in om de schoolomgeving zo verkeersveilig mogelijk te maken. Zo is er sinds enige tijd een Kiss and Ride zone aangelegd, er is een verkeersdrempel aangelegd en is er met de gemeente overleg over de verkeerslichten aan de Lage Molen Polderweg.

Verkeersopvoeding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. We hebben een verkeerswerkgroep waar ouders en leerkrachten aan deel nemen.

Er zijn afspraken die in de schoolgids en kalender zijn terug te lezen over het met de fiets naar schoolkomen en het veilig parkeren van auto’s.