Op onze school benaderen we de leerlingen positief. We delen heel bewust complimenten uit aan onze leerlingen en gaan altijd uit van het goede in de mens. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich prettig voelen op school. Er is dan ook veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen gedurende de dag en speciaal tijdens de lessen Leefstijl.

 

We werken vanuit de filosofie van Thomas Gordon waarbij we zo goed mogelijk luisteren naar de leerlingen. Wat voor hulpvraag van de leerling zit er achter bepaald gedrag? Hoe kunnen we de leerling zo goed mogelijk helpen?

Dit schooljaar zijn we gestart met het voeren van gesprekken waaraan zowel de ouders, de leerkracht als de leerling deelnemen. We willen namelijk niet óver de leerling praten, maar mét de leerling. Samen bespreken we hoe het gaat, welke aanpassingen er eventueel nodig zijn en maken we afspraken met elkaar.