Sommige leerlingen hebben meer uitdaging nodig of hebben behoefte aan meer ondersteuning en inoefening. We bieden dit zo veel mogelijk in de eigen klas aan binnen de verschillende instructiegroepen. Ook buiten de eigen klas zijn er verschillende mogelijkheden op de Pionier.

 

Verrijkingsklas:

Voor extra uitdaging voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben we op donderdag de verrijkingsklas. Aan de hand van projecten worden deze leerlingen op hun eigen niveau en met gelijkgestemden uitgedaagd om o.a. om te gaan met iets niet direct kunnen of weten, creatief te denken, samen te werken e.d. Niet kennisoverdracht maar ontwikkeling van vaardigheden staat centraal. In de klas volgen deze leerlingen een verkort programma en hebben zij zodoende tijd om aan de projecten van de verrijkingsklas te werken.

 

Extra ondersteuning buiten de groep:

Enkele leerkrachten werken op verschillende dagen buiten de klas en geven extra begeleiding aan groepjes leerlingen. Zij sluiten aan op het actuele lesprogramma waardoor zij de leerlingen die dat op dat moment nodig hebben weer op weg kunnen helpen bij een moeilijkheid zodat de leerlingen daarna succesvol verder kunnen.

 

Leesbegeleiding:

Bij enkele leerlingen is er een vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie. Deze leerlingen volgen een intensief begeleidingstraject onder schooltijd waarbij lezen of spellen centraal staat. Voorafgaand aan dit traject ontvangt u meer informatie.

 

Bouw!:

Bouw! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 voorkomen kunnen worden. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen en andere vrijwilligers kunnen als tutor fungeren. Op de Pionier kunnen leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 tutor worden van een vaste leerling (maatjes).  Gezamenlijk werken zij 2x 15 minuten per week aan lessen. Thuis oefent de jonge leerling nog eens 2x 15 minuten met een ouder, grootouder of andere vaste tutor. De online oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar.  Als het programma succesvol is doorlopen, ontvangt de leerling met grote trots het Bouw!-diploma.