Op de Pionier werken we met doorgaande leerlijnen voor de verschillende vak- en vormingsgebieden. Voor  het onderwijs in de kernvakken taal, lezen rekenen en spelling wordt de opbouw gevormd door de methodes die we voor deze kernvakken hanteren. Maar ook voor andere ontwikkelingsgebieden hebben we doorgaande leerlijnen.

Zo starten we bij de kleuters al met de eerste aanzet van zelfstandig werken en dit wordt in de andere leerjaren verder uitgebreid.  Maar ook bij het houden van een dagopening (spreekbeurt) zit een doorgaande lijn. In groep 3 wordt hiermee gestart en is een dagopening heel vrij en speels. Naarmate de leerling ouder wordt en in hogere leerjaren komt wordt er aan een dagopening steeds meer voorwaarden gesteld. We willen de leerlingen hiermee zelfvertrouwen geven om voor een groep te durven spreken, presentatievaardigheden ontwikkelen en leren informatie op te zoeken en te ordenen tot een boeiende presentatie.