We werken op onze school met een leerstofjaarklassensysteem; groep 1/2, groep 3, groep 4 t/m groep 8. Alle leerstof is opgedeeld in stukken per leerjaar. Zo staan het leren van letters en het lezen van woorden centraal in groep 3. In groep 4 wordt dit uitgebreid met het lezen van samengestelde woorden en zinnen, gebruik maken van hoofdletters, tussenvoegsels e.d. Ieder schooljaar wordt op de kennis van het voorgaande schooljaar verder gebouwd. Omdat ieder kind zich in een eigen tempo ontwikkelt, kan het zijn dat een bepaalde vaardigheid wordt aangeboden in de groep die al beheerst wordt of die het kind moeilijk blijft vinden. Dat is niet erg en per kind kijken we naar de beste aanpak. Hiervoor maken we gebruik van 3 niveaus voor het aanbieden van de leerstof in de groep:

  • Effectieve instructie aan de hele groep
  • Herhaalde en/of verlengde instructie aan de leerlingen die de stof nog moeilijk vinden
  • Korte instructie en daarna verbreding en/of verdieping voor de leerlingen voor wie de stof juist makkelijk is.

Gepersonaliseerd leren:We gebruiken ipads en chromebooks voor het verwerken van sommige leerstof. Zo kan de leerling het verwerken nog meer op zijn of haar niveau doen.