De Pionier is een school met aandacht voor de brede ontwikkeling van de leerlingen. We besteden heel bewust aandacht aan de culturele ontwikkeling van kinderen. We gaan met iedere klas op excursie en proberen ieder jaar een museum of een voorstelling te bezoeken. Ook is er veel aandacht voor muziek, om de week krijgt iedere klas muziekles van een professional. 

Tevens zijn wij cultuurloper school.  Met het cultuurloperprogramma dat bestaat  uit scholing, coaching en een digitaal platform kunnen wij de kwaliteit van onze cultuureducatie verbeteren. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met verschillende vormen van cultuur in aanranking komen tijdens hun basisschooltijd. Het streven is om met iedere klas in ieder geval een keer per jaar een museum te bezoeken.