Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in onze samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die het nodig hebben. Daar wordt specialistische begeleiding geboden.

Om passend onderwijs te realiseren werkt de Pionier samen met andere basisscholen, schoolbesturen en instellingen in de regio Oosterhout, Breda en Etten-Leur. Hoe we er samen voor zorgen dat elk kind passend onderwijs krijgt, leest u op de siteĀ http://www.rsvbreda.nl