Leren is leuk!

Op de Pionier dagen we de kinderen uit om zich te ontwikkelen. We werken met de nieuwste methodes en  digitale leermiddelen. De leerkracht is de spil in het leerproces. Hij /zij kent de leerlingen en daagt de leerlingen uit om de volgende stap in hun ontwikkeling te gaan maken. Omdat er altijd verschillen zijn tussen leerlingen geven we les op drie niveau’s. De leerkracht geeft een  effectieve instructie en daarna met de verlengde en de herhaalde instructie. Tevens maken we gebruik van zelfstandig werken en samenwerken.

Er wordt niet alleen aan de cognitieve ontwikkeling gewerkt maar ook aan de sociale-emotionele, kunstzinnige en lichamelijke ontwikkeling. We gaan dus voor de totaalontplooiing van onze leerlingen.