Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

 

De school volgt de resultaten van de kinderen op vier manieren:

•   via methodegebonden toetsen

•   via niet methodegebonden toetsen, zoals de toetsen van het CITO

•   via observaties, zoals observatielijsten,

•   via klassenbezoeken.

 

Van ieder kind leggen we gedurende de schoolloopbaan een leerling-dossier aan. Daarin is opgenomen wat er op het gebied van speciale onderzoeken gedaan is, alsmede eventueel de hulp van buitenaf (van externe instanties).

De gegevens uit het leerling-dossier zijn opgeborgen in een afsluitbare archiefkast.

 

De zorgroute van de school

De leerkracht kijkt het getoetste werk van de methode na, en houdt de resultaten bij in onderwijs administratiesysteem DOTCOM. Naast de methodegebonden toetsen nemen we ook toetsen van het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling (CITO) af. Welke toets wanneer wordt afgenomen staat aangegeven in onze toetskalender. De resultaten van de CITO-toetsen verwerken we in het leerlingvolgsysteem van CITO, het LOVS. Op deze wijze kunnen we de resultaten van onze leerlingen door de jaren heen goed volgen en met elkaar vergelijken.  We kunnen  de opbrengsten van ons onderwijs in beeld brengen met de gemiddelden in Nederland en onze eigen meetlat. De IB-bouwcoördinatoren coördineren dit voor de groepen 1 t/m 8.

Voor meer informatie over onze leerlingenzorg verwijzen we naar de schoolgids die elders op deze website te downloaden is.