De Pionier werkt nauw samen met Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO). Door deze samenwerking kan de Pionier een “continuprogramma”  aanbieden voor die ouders die daar gebruik van willen maken.

 

Het Vlinderbos, is gevestigd in de Pionier. Hier kunnen kinderen terecht voor voorschoolse- tussenschoolse en naschoolseopvang.

Als u gebruik wilt maken van de kinderopvang, kunt u contact opnemen met SKO. Met deze organisatie sluit u ook een overeenkomst af waarin de afspraken met betrekking tot de opvang van uw kind worden vastgelegd. De kosten van de opvang zijn inkomensafhankelijk. SKO kan u hierover nader informeren. Op de volgende manier kunt u informatie verkrijgen of documentatie ontvangen waarmee u uw kind kunt inschrijven voor de buitenschoolse opvang:

BSO ’t Vlinderbos
Hoofd: Diana Schouten
0162-461001
d.schouten@kinderopvangoosterhout.nl

De algemene contactgegevens van Stichting Kinderopvang Oosterhout zijn:

– per telefoon: 0162-450322
– per email: info@kinderopvangoosterhout.nl
– via de website: www.kinderopvangoosterhout.nl
– per post: SKO, Postbus 6028, 4900 HA Oosterhout

SKO zal trachten zo spoedig mogelijk alle aanvragen te behandelen en kinderen te plaatsen. Het kan echter voorkomen dat, ondanks de inspanningen van SKO en Delta-onderwijs, alle plaatsen bezet zijn. Uw zoon/dochter wordt dan op een wachtlijst geplaatst

Overblijven (T.S.O. = tussen schoolse opvang)

U kunt uw kind via onderstaande link aanmelden voor het overblijven:

Klik hier:

De TSO wordt georganiseerd door de Stichting Kinderopvang Oosterhout, die werken met pedagogisch medewerkers en vrijwillige overblijfkrachten.

De administratieve kant van de TSO wordt geregeld door het bureau Murlen.

Murlen is te bereiken via murlen@murlendienstverlening.com of telefoonnummer: 085-2734910.

Murlen is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur.

De kosten zijn € 3,30 per keer.

Het beleid van de TSO en de school is dat er gezonde lunches worden meegegeven aan de kinderen. De kinderen mogen brood, fruit, rauwkost en drinken zonder prik  meenemen. Alle kinderen krijgen na de lunch één biscuitje van de overblijfmedewerkers. Het is niet toegestaan om snoep of koek van thuis mee te geven.

TSO De Pionier
Coördinator Callista Woestenberg
0162-430744
tso-depionier@kinderopvangoosterhout.nl