De Pionier is onderdeel van Stichting Delta-onderwijs.

Deze stichting is het bevoegd gezag van alle openbare en alle katholieke basisscholen in Oosterhout en de kerkdorpen Den Hout, Dorst en Oosteind, en ook van s.b.o. De Wissel en praktijkschool (V.O.) De Zwaaikom.  Delta-onderwijs zorgt ervoor dat alle voorwaarden aanwezig zijn om op de scholen goed onderwijs te geven. De identiteit en onderwijsvisie van de school wordt op schoolniveau bepaald. Daarnaast probeert Delta-onderwijs mede verantwoordelijkheid te dragen voor ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en voorzieningen voor kinderen in Oosterhout en de kerkdorpen. Hiervoor werken wij samen met de gemeente Oosterhout, gezondheids- en welzijnsinstellingen en vele andere verenigingen en instellingen in Oosterhout en daar buiten.

Wij zijn erg geïnteresseerd in de mening van de ouders over onze scholen. Daarvoor houden wij elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder alle ouders van kinderen die op onze scholen zitten.

Delta-Onderwijs is als volgt te bereiken:
telefoon: 0162-424551
E-mail: secretariaat@delta-onderwijs.nl

Website: www.delta-onderwijs.nl

Postadres: Postbus 4318, 4900 CH Oosterhout
Bezoekadres: Ridderstraat 34, 4902 AB Oosterhout
Algemene directie/bestuurders: dhr. L. Oomen en dhr. Th. Lauwen.