De schooltijden zijn als volgt:

Maandag 8:45 uur 12:15 uur en 13:30 uur 15:30 uur
Dinsdag 8:45 uur 12:15 uur en 13:30 uur 15:30 uur
Woensdag 8:45 uur 12:30 uur
Donderdag 8:45 uur 12:15 uur en 13:30 uur 15:30 uur
Vrijdag 8:45 uur 12:15 uur en 13:30 uur 15:30 uur

Om een zo volledig mogelijke benutting van de onderwijstijd te laten plaatsvinden, mogen de kinderen ‘s morgens al om 8.30 uur met hun ouders naar binnen en ‘s middags zonder ouders, om 13.20 uur, zodat we daadwerkelijk om 8.45 uur en 13.30 uur met het onderwijs kunnen beginnen.

Kleuters die 4 jaar zijn, hebben een schoolweek van maandag t/m donderdag op de Pionier. Zij komen niet op vrijdag (op enkele uitzonderingen na) naar school. Vanaf de 5de verjaardag gaan oudste kleuters op regelmatige basis ook op vrijdag naar school.

Wanneer gaat een kind ook op vrijdag naar school?
Wordt het kind ergens in de maanden augustus t/m december 5 jaar: dan mag het kind de eerstvolgende vrijdag na zijn/haar 5de verjaardag ook op vrijdag naar school. Wordt het kind ergens in de maanden januari t/m juli 5 jaar: dan mag het kind bij de start van het nieuwe schooljaar op de vrijdag naar school komen. Dat komt omdat deze leerlingen nog een heel jaar kleuteronderwijs gaan volgen. Indien er speciale redenen zijn om van deze regel af te wijken, zal de leerkracht hierover in overleg moeten gaan met de intern begeleider en de directie van de school.