Persoonsgegevens die worden bewerkt

OBS de Pionier kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OBS de Pionier en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan OBS de Pionier verstrekt. OBS de Pionier kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom OBS de Pionier gegevens nodig heeft
OBS de Pionier verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang bewaart OBS de Pionier uw gegevens
OBS de Pionier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
OBS de Pionier verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van OBS de Pionier worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. OBS de Pionier gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar directie@obsdepionier.nl. OBS de Pionier zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
OBS de Pionier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OBS de Pionier maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door OBS de Pionier verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met OBS de Pionier op via directie@obsdepionier.nl. www.obsdepionier.com is een website van OBS de Pionier.

OBS de Pionier is als volgt te bereiken
Adres: Zeislaan 3, 4904 VC Oosterhout
Telefoon: 0162-437832
E-mailadres: directie@obsdepionier.nl