De visie van De Pionier:

• De Pionier is een school, die zich in eerste instantie richt op het kind in relatie tot diens totaalontplooiing.

• Het werken aan sociaal emotionele ontwikkeling, het lekker in je vel zitten, is dan ook een speerpunt van De Pionier.

• Onze school is een onderdeel van de zich ontwikkelende maatschappij (o.a. burgerschap, kinderopvang), waarbij het accent ligt op samen.

• Middels een positieve benadering zorgen we voor een goed leefklimaat op school, waarbij sociale groepsprocessen een belangrijke rol spelen.

• De Pionier legt met actueel materiaal koppelingen naar educatieve leeromgevingen, waarbij persoonlijke mogelijkheden en behoeften van het kind, binnen de grenzen van de school vormgegeven kunnen worden.

• Omdat wij ieder kind even belangrijk vinden, wordt de beschikbare zorg (tijd) zo gelijk mogelijk verdeeld.

• In het samenspel tussen de thuis- en schoolsituatie kent iedereen op basis van gelijkwaardigheid en respect zijn verantwoordelijkheden (gedragsprotocol).

De missie van de Pionier:

Onze missie is ieder kind zo goed mogelijk te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling en er uit te halen wat er in zit!

Het motto van de Pionier is:

Aandacht, kwaliteit en sfeer!