Een team van ongeveer 35 leden werkt op de Pionier en bestaat uit leerkrachten, IB-bouwcoördinatoren, directie en onderwijsondersteunend personeel.

Voor kinderen en ouders is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. Voor ondersteuning en overleg kan de groepsleerkracht terecht bij de IB-bouwcoördinator, de directie, het ondersteuningsteam etc. Uiteindelijk blijft de leerkracht de eindverantwoordelijke voor de groep. Naast de activiteiten in de groep heeft elke leerkracht aparte taken in de school, zoals het lid zijn van de medezeggenschapsraad, het zorgen voor de sportdag, de nascholing, de bibliotheek, de computers, de stagiaires, of het meewerken bij de activiteitencommissie.

We hebben twee IB-bouwcoördinatoren: één voor de voorschool t/m de groepen 6 (onder- en middenbouw) en één voor de groepen 7 en 8 (bovenbouw). Deze IB-bouwcoördinatoren hebben een ondersteunende rol voor de leerkrachten. Zij zijn voor hun bouw in eerste instantie verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling en voortgang. Tevens coördineren ze de zorg voor de desbetreffende bouw. Dit geldt ook voor ondersteunende gesprekken met ouders, wanneer de leerkracht dit wenst. Indien de directie afwezig is, zijn de IB-bouwcoördinatoren voor dringende gevallen het aanspreekpunt voor personeel, ouders en/of kinderen. Er is structureel overleg tussen de directeur en de coördinatoren.

Om alles goed te laten verlopen hebben we onderwijsondersteunend personeel. Op onze school hebben we twee conciërges en een administratief medewerkster.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich prettig voelen op school en daarom benaderen wij onze leerlingen bewust positief. De leerkracht  gaat altijd met de klas mee naar buiten tijdens het speelkwartier. We zijn met het hele team verantwoordelijk voor alle kinderen van de Pionier!