De directie op De Pionier bestaat uit een bovenschools directeur en 2 locatiedirecteuren.

De directeuren werken met een taakverdeling, waarbij beide locatiedirecteuren het eerste aanspreekpunt zijn voor personeel, ouders en kinderen. Als u in contact wilt komen, de deur staat voor u open. U kunt bij ons terecht  voor een vraag of het maken van een afspraak. Ook is de directie te bereiken via directie@obsdepionier.nl en 0162-437832.