Hier vindt u informatie over het aanmelden van leerlingen voor de voorschool en/of de basisschool.

De Wet Primair Onderwijs en de Wet Voortgezet Onderwijs zijn in augustus 2014 aangepast aan de nieuwe regels; voorschriften en afspraken met betrekking tot Passend Onderwijs. In principe is elk kind welkom op onze school. Bij de aanmelding van uw kind wordt vastgesteld of onze school voor uw kind het juiste onderwijsaanbod kan verzorgen. Dat zal doorgaans het geval zijn.

Wanneer u interesse heeft om uw kind aan te melden op onze school vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de locatiedirecteur. Dit gebeurt bij voorkeur onder schooltijd.  We zullen u dan informeren over De Pionier, vertellen waar we als school voor staan, welke activiteiten we doen en waarom we die doen. Er is dan ook de gelegenheid voor het stellen van vragen en u krijgt natuurlijk een rondleiding door de school.

Mocht u zich voorafgaan aan het gesprek al in de school willen verdiepen dan kunt u de schoolgids downloaden en/of de informatieboekjes per leerjaar.

Voor een kennismakingsgesprek kunt u telefonisch een afspraak maken op nummer: 0162-437832 of mailen naar directie@obsdepionier.nl.

De voorschool is voor peuters van tweeënhalf tot vier jaar. Deze peuters komen twee keer per week een ochtend van tweeënhalf uur naar school.

Een kleuter die na 31 mei 4 jaar wordt, stroomt pas na de zomervakantie in op onze school. Een kleuter die in de eerste twee weken na de start van het nieuwe schooljaar vier jaar wordt, mag gelijk na de zomervakantie starten. Is een kleuter in de derde week na de zomervakantie jarig dan is hij / zij welkom op of na de vierde verjaardag. Voor de 4e verjaardag mogen de kinderen 2 dagdelen komen oefenen om alvast te wennen aan de groep. De leerkracht neemt hierover contact met u op.

Leerlingen die van een andere basisschool komen, worden geplaatst in de groep waar ze volgens ons thuishoren. We overleggen dit met de school van herkomst en de ouders.