OBS de Pionier is een moderne basisschool in de Vrachelen. De school is in 1992 gestart en vorig schooljaar hebben we het  25-jarig bestaan gevierd.
De Pionier heeft bijna 400 leerlingen verdeeld over 15 groepen. Tevens is er een voorschool voor peuters. De Pionier werkt nauw samen met het Vlinderbos, voor buitenschoolse opvang, deze is ook in de Pionier gehuisvest. Hierdoor kunnen we ouders een continu aanbod bieden: van 7.00 uur tot 18.30 uur.

 

 

 

 

 

De Pionier heeft een jong en enthousiast team, dat met veel inzet en plezier met kinderen werkt.
We benaderen de kinderen vanuit een positieve grondhouding. We creëren een veilig en warm klimaat zodat de kinderen zich prettig voelen op school en zich kunnen ontplooien. We streven naar brede ontwikkeling; sociaal-emotioneel, talig, cognitief, motorisch en creatief!

 

 

 

 

 

De leerlingen van de groepen 3 hebben meegedaan aan een project over leeshulp voor onze leesmethode Lijn 3 van Malmberg.