OBS de Pionier is een moderne basisschool in de Vrachelen. De school is in 1992 gestart en viert dus volgend jaar haar 25-jarig bestaan.
De Pionier heeft ruim 400 leerlingen verdeeld over 16 groepen. Tevens is er een voorschool voor peuters. De Pionier werkt nauw samen met het Vlinderbos, voor buitenschoolse opvang, deze is ook in de Pionier gehuisvest.
De Pionier heeft een jong en enthousiast team, dat met veel inzet en plezier met kinderen werkt.
We benaderen de kinderen vanuit een positieve grondhouding. We creëren een veilig en warm klimaat zodat de kinderen zich prettig voelen op school en zich kunnen ontplooien. We streven naar brede ontwikkeling; sociaal-emotioneel, talig, cognitief, motorisch en kunstzinnig!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 23 maart heeft de Pionier meegewerkt met de boomfeestdag. Klik hier voor het persbericht.